Template landing page

THẺ XANH VĨNH VIỄN - QUỐC TỊCH CHÂU ÂU

Đầu tư từ 300,000 euro - Nhận ngay Thẻ xanh định cư vĩnh viễn

Đầu từ 2 triệu euro - Nhận ngay Quốc tịch ChÂu Âu 


Áp dụng cho cả gia đình

Bao gồm cha mẹ 2 bên, vợ/chồng 

con cái phụ thuộc

Thủ tục nhanh chóng

Chỉ mất từ 3 - 6 tháng, nhà đầu tư đã đạt được thẻ xanh/ quốc tịch EU

 Điều kiện đầu tư

     lịch pháp trong sạch

          Đầu vào bất động sản tại Síp      .